Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AttachmentFileIcons has a deprecated constructor in /home/bip.mdk-myszkow.pl/public_html/wp-content/plugins/attachment-file-icons/attachment-file-icons.php on line 25
PROTOKÓŁ | Miejski Dom Kultury w Myszkowie } Biuletyn Informacji Publicznej
Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie } Biuletyn Informacji Publicznej   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie } Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ

utworzone przez | 19 maj 2022

Znak sprawy: FK.26.1.2022 Myszków, dnia 19.05.2022 r.

Protokół z przeprowadzonego zapytania cenowego dla zamówienia o wartości powyżej 20 000 zł a nie przekraczającej kwoty 130 000 zł

1. W celu zamówienia:

zakup energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie,

które jest dostawą przeprowadzono zapytanie cenowe.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 24 500,00 zł netto, co stanowi 5 280,17 euro.

2. W dniu 9 maja 2022 r. umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego zapytanie ofertowe, które stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

1/W terminie do dnia 18 maja 2022 r. do godz. 10.00 przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena netto

za 1 kWh

Cena brutto

za 1 kWh

Uwagi
1. Elektra S.A. ul. Skierniewicka 10A,

01-230 Warszawa

1,1000 zł 1,3530 zł
2. ENTRADE Sp. z o. o. ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce 1,5980 zł 1,6779 zł
3. RENPRO Spółka z o. o. ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin 1,2497 zł 1,3122 zł
4. TAURON Sprzedaż Sp. z o. o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

1,3050 zł 1,3703 zł
5. ONE S.A. ul. Naruszewicza 27 lok. 2,

02-627 Warszawa

1,2310 zł 1,5141 zł
6. Energa Obrót S.A. Aleja Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

1,3628 zł 1,4309 zł
7. Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Oferta

odrzucona

8. Respect Energy S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8

01-793 Warszawa

Oferta

odrzucona

2/ Wybrano Wykonawcę:

Elektra S.A. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

3/ Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

najniższa cena.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Zamawiający w zapytaniu ofertowym określił, że „Termin związania ofertą wynosi 30 dni”.

W wyniku badania oferty Respect Energy S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8 01-793 Warszawa Zamawiający stwierdził, iż Wykonawca określił krótszy termin związania ofertą.

W związku z powyższym zamawiający odrzucił ofertę tego wykonawcy.

Zamawiający w zapytaniu ofertowym określił, że „Termin związania ofertą wynosi 30 dni”.

W wyniku badania ofert: Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa Zamawiający stwierdził, iż Wykonawca określił krótszy termin związania ofertą.

Zamawiający z zapytaniu ofertowym zamieścił zapis: „oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto za 1 kWh energii…………….zł (słownie zł……………………………………..)

cenę brutto za 1 kWh energii……………zł (słownie zł…………………………………..).”

W wyniku badania ofert: Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa Zamawiający stwierdził, iż Wykonawca nie podał ceny według ustalonego wzoru.

W związku z powyższym zamawiający odrzucił ofertę tego wykonawcy.

……………………………………

(podpis i pieczątka)

Myszków, dnia 19 maja 2022 r.

Zatwierdzam/nie zatwierdzam*

………………………………………………….

(data i podpis Dyrektora)


Historia edycji dokumentu

Skip to content Click to listen highlighted text!