Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie } Biuletyn Informacji Publicznej   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie } Biuletyn Informacji Publicznej

PYTANIA I ODPOWIEDZI

utworzone przez | 16 maj 2022

Myszków, dn. 16.05.2022 r.

Dot. Zapytanie ofertowe – Zakup energii elektrycznej na okres 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie informuję:

Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o wskazanie podatku akcyzowego, jaki należy zastosować w ofercie – czy ma to być tymczasowy obniżony podatek akcyzowy wynikający z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 4,6 zł, czy może zwykły 5 zł? Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne stawki podatku akcyzowego, co będzie wiązało się
z brakiem możliwości porównania ofert. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych.
Odpowiedź 1:
W ofercie prosimy zastosować obowiązującą stawkę podatku akcyzowego na dzień złożenia oferty. We wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej należy zamieścić zapis dopuszczający zmianę zawartej umowy w zakresie ceny jednostkowej za 1 kWh energii elektrycznej w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego w trakcie obowiązywania umowy.
Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jakie należy zastosować w ofercie – czy ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5% VAT, czy może zwykła stawka 23% VAT? Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych.
Odpowiedź 2:
W ofercie prosimy zastosować obowiązującą stawkę podatku VAT na dzień złożenia oferty. Informujemy jednocześnie, że przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę kwota netto zamówienia. We wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej należy zamieścić zapis dopuszczający zmianę zawartej umowy w zakresie ceny jednostkowej za 1 kWh energii elektrycznej w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania umowy.

Pytanie 3:
Proszę o przedstawienie informacji dla każdego PPE, która to jest zmiana sprzedawcy?
Odpowiedź 3:

W pytaniu nie zostały sprecyzowane ramy czasowe, podajemy więc od 01.07.2019 r.
Zarówno dla Miejskiego Domu Kultury przy ul. 3 Maja 15 jak i Telebimu mieszczącego się przy ul. 1 Maja do dnia dzisiejszego nastąpiły 3 zmiany sprzedawcy, jednakże w tym zestawieniu jest też sprzedawca rezerwowy, który obsługiwał nas w zakresie sprzedaży energii elektrycznej od wygaśnięcia poprzedniej umowy do zawarcia nowej.

Pytanie 4:
Proszę o podanie informacji, kto będzie stroną a kto płatnikiem? MDK w Myszkowie czy Gmina Myszków?

Odpowiedź 4:
Zarówno stroną umowy jak i płatnikiem będzie Miejski Dom Kultury w Myszkowie, reprezentowany przez dyrektora MDK – Aleksandrę Podgórską.

Z poważaniem
Aleksandra Podgórska


Historia edycji dokumentu

Skip to content Click to listen highlighted text!