Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie } Biuletyn Informacji Publicznej   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie } Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIKI Wyłączne świadczenie działalności usługowo-rozrywkowej „Wesołe Miasteczko” w czasie organizacji imprezy masowej o charakterze artystyczno-rozrywkowym pn.: „Dni Myszkowa 2024”.

utworzone przez | 03 kwi 2024

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Myszków, dnia 25 marca 2024r.

Znak sprawy……………………….

Notatka z przeprowadzonego

rozeznania rynku dla zamówienia

o wartości od 3 500,01 do 20 000 PLN

1. W celu zamówienia:

Wyłączne świadczenie działalności usługowo-rozrywkowej „Wesołe Miasteczko” w czasie organizacji imprezy masowej o charakterze artystyczno-rozrywkowym pn.: „Dni Myszkowa 2024”.

które jest dostawa/usługa/robota budowlana* przeprowadzono rozeznanie cenowe.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 15000 zł netto co stanowi 3 481,81 euro

2. Termin realizacji zamówienia: 05.07.2024 do 07.07.2024 r.

3. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Aleksandra Podgórska

4. W terminie 25.03.2024r. rozeznano rynek w formie:

  • sondażu telefonicznego,
  • sondażu internetowego,
  • sondażu pisemnego,
  • w oparciu o źródła, jakie ………………………………………………………………………………………*

Zebrano informacje od następujących Wykonawców:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1 ,,Franko” Wertheim Jaroslav 15500
  1. Wybrano Wykonawcę:

Wesołe Miasteczko ,,Franko,, Wertheim Jaroslav

Usługi Rozrywkowe Wertheim Jaroslaw, ul. Stara Droga 48, 45-950 Opole

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Jedyna oferta

 

(podpis i pieczątka)

Myszków, dnia 25.03.2024r

Zatwierdzam/nie zatwierdzam*

……………………………………………

*niepotrzebne skreślić (data i podpis dyrektora)

 


Historia edycji dokumentu

Skip to content Click to listen highlighted text!